چرا رادیو شادی پولی شده؟

3سال از تاسیس این رسانه گذشته ولی متاسفانه جیبمان یاری مخارج هنگفت انرا نداد !

خب یکبار برای همیشه مبلغی ناچیز شما را در اداره تنها رادیو شاد خصوصی آزاد ایرانی وپیوستن به شادی هر ایرانی سهیم مینماید

تگر مایل به استفاده از امکانات جدید رادیو شادی هستید همین الان از بازار انرا بروزرسانی کنید.

شاد باشید