Adobe Systemsسرویس هدیه نقره ای

RADIO SILVER SERVICE

 

در این سرویس شما میتوانید  نام  و ترانه دلخواه خود را توسط اس ام اس اعلام فرمایید .

این سرویس فقط برای پخش در رادیوشادی است وامکان پخش ترانه در ساعت مشخصی وجود ندارد.

 این سرویس مجانیست و ترانه شما در طول روز پخش میشود.

You can use this service to send your favorite singer for stream in radio shady.

 This is free. This mean your favorite song randomize will be play !

Adobe Systems

سرویس هدیه طلایی

RADIO GOLD SERVICE

 

در  این  سرویس شما میتوانید  نام  و ترانه دلخواه خود را توسط اس ام اس اعلام فرمایید .

این سرویس فقط پخش یک ترانه  خالی با صدا و پیام شما برای مخاطبان است اما این سیستم  فاقد میکس است .

 شما نمیتوانید  ساعت مشخصی برای آن تعیین کنید و فقط راس ساعت4:30 بعد از ظهر تا 2 روز پخش میگردد.

 

You can use this service to send your favorite singer for stream in radio shady

It is your sound and send message for your family and friends.

This mean your favorite song At time will be play with your sound message.

 

 

Adobe Systems

سرویس هدیه الماس

RADIO DIAMOND SERVICE

 

در  این  سرویس شما میتوانید  نام  و ترانه دلخواه خود را با پست صوتی اعلام فرمایید .

این سرویس با صدای شما و میکس یک ترا نه با صدای شما در یک ساعت مورد نظرشما است .

 صدای شما و پیامی که دادید برای مخاطبان پخش خواهد شد

این سیستم  با میکس است و هر ساعتی که شما بخواهید پخش میگردد تا 2 روزنیز ساعت 4 بعد از ظهر پخش میگردد.

 

 

You can use this service to send your favorite singer for stream in radio shady. your sound and message for your family and friends will be mix and play.

This mean your favorite song At time will be play with your sound message and mix all.